Klub malucha Wrocław Baśniowa Kraina

Strona główna


 

Niepubliczny Żłobek "Baśniowa Kraina"

ul. Opolska 135A, oraz

Niepubliczny Żłobek "Baśniowa Kraina 2"

ul. Opolska 133


Zapraszają

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 - 17.00

 

Szanowni Rodzice!!!

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny nasz żłobek otrzymał dotację z Gminy Wrocław na rok szkolny 2021/2022. Gmina Wrocław dotuje pobyt w naszym żłobku dzieciom, urodzonym od 01 stycznia 2019r., które mają ukończone co najmniej 10 miesięcy w dniu przyjęcia do żłobka oraz, posiadają stałe miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocław. 
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do niepublicznych żłobków  dotowanych przez Gminę Wrocław mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:
www.nabor.pcss.pl/wroclaw/zlobek/aktualnosci,
oraz na naszym FB. 
Gmina Wrocław przekazuje dotację z tytułu opieki nad jednym dzieckiem w jednym okresie rozliczeniowym w kwocie 680 zł.
Zakres realizacji zadania: opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G.Zapolskiej 2/4
tel. 071 777 77 60
fax. 071 777 79 94

 

 

 

 
     
Nasi Partnerzy:

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 792 299 950 lub mailowo: kontakt@basniowakraina.wroclaw.pl