Klub malucha Wrocław Baśniowa Kraina

Strona główna


 

Niepubliczny Żłobek "Baśniowa Kraina"

ul. Opolska 135A, oraz

Niepubliczny Żłobek "Baśniowa Kraina 2"

ul. Opolska 133


Zapraszają

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 - 17.00

 

Szanowni Rodzice!!!

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny nasz żłobek otrzymał dotację z Gminy Wrocław na rok szkolny 2022/2023. W rekrutacji mogą brać udział dzieci:
1. które nie uczęszczają do żadnego żłobka wchodzącego w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobów, lub nie korzystają z miejsca dotowanego przez Gminę wrocław w niepublicznych żłobkach,
2. których rodzice lub opiekunowie prawni nie złożyli woli kontynuacji, oraz złożyli wnioski w systemie rekrutacji w terminie wyznaczonym w odrębnym zarządzeniu na dany rok żłobkowy,
3. których dziecko urodzone jest nie wcześniej niż od 01 stycznia 2020r.
4. którzy posiadają stałe zamieszkanie w Gminie Wrocław (dziecko i co najmniej jeden rodzic, poświadczone zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miejscki Wrocławia Wydział Meldunkowy)
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do niepublicznych żłobków  dotowanych przez Gminę Wrocław mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:
www.nabor.pcss.pl/wroclaw/zlobek/aktualnosci,
oraz na naszym FB. 
Gmina Wrocław przekazuje dotację z tytułu opieki nad jednym dzieckiem w jednym okresie rozliczeniowym w kwocie 680 zł.
Zakres realizacji zadania: opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G.Zapolskiej 2/4
tel. 071 777 77 60
fax. 071 777 79 94

 

 

 

 
     
Nasi Partnerzy:

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 792 299 950 lub mailowo: kontakt@basniowakraina.wroclaw.pl