Klub malucha Wrocław Baśniowa Kraina

Strona główna


 

Niepubliczny Żłobek "Baśniowa Kraina"

ul. Opolska 135A, oraz

Niepubliczny Żłobek "Baśniowa Kraina 2"

ul. Opolska 133


Zapraszają

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 - 17.00

 

Szanowni Rodzice!!!

Z przyjemnością informujemy, że nasz żłobek otrzymał dotację z Gminy Wrocław na rok szkolny 2023/2024. W rekrutacji mogą brać udział dzieci:
1. które nie uczęszczają do żadnego żłobka wchodzącego w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobów, lub nie korzystają z miejsca dotowanego przez Gminę wrocław w niepublicznych żłobkach,
2. których rodzice lub opiekunowie prawni nie złożyli woli kontynuacji, oraz złożyli wnioski w systemie rekrutacji w terminie wyznaczonym w odrębnym zarządzeniu na dany rok żłobkowy,
3. których dziecko urodzone jest nie wcześniej niż od 01 stycznia 2023r.
4. którzy posiadają stałe zamieszkanie w Gminie Wrocław (dziecko i co najmniej jeden rodzic, poświadczone zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miejski Wrocławia Wydział Meldunkowy)
Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do niepublicznych żłobków dotowanych przez Gminę Wrocław mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej:
www.nabor.pcss.pl/wroclaw/zlobek/aktualnosci,
oraz na naszym FB. 
Gmina Wrocław przekazuje dotację z tytułu opieki nad jednym dzieckiem w jednym okresie rozliczeniowym w kwocie 680 zł.
Zakres realizacji zadania: opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.
W przypadku zakwalifikowania się dziecka do żłobka rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do 04.07.2023r. przedłożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek wydrukowany z systemu rekrutacyjnego podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych - proszę zwrócić uwagę czy na dole ostatniej strony wydrukowała się KOD WERYFIKACYJNY,
2. Zaświadczenie o zameldowaniu w Gminie Wrocław jednego rodzica/opiekuna prawnego i DZIECKA - zaświadczenie należy pobrać z Urzędu Miejskiego Wrocławia Wydział Meldunkowy,
3. Zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych,
4. Książeczka zdrowia dziecka do wglądu - szczepienia. W przypadku przeciwskazania do szczepień - zaświadczenie od lekarza pediatry.
5. oraz pozostałe dokumenty potwierdzające zaznaczone kryteria np. wielodzietność - wzory dokumentów dostępne są na stronie rekrutacyjnej.
Dokumenty należy dostarczać do żłobka.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G.Zapolskiej 2/4
tel. 071 777 77 60
fax. 071 777 79 94

 

 

 

 
     
Nasi Partnerzy:

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 792 299 950 lub mailowo: kontakt@basniowakraina.wroclaw.pl